רב-נקד – עדכונים אחרונים

ט"ו סיון ה'תשע"ז:

  • אפשרות לדלג על מילה מנוקדת.
  • אפשרות לטפל במילה עם אות ראשונה בעיצוב שונה.

א' תמוז ה'תשע"ז:

  • טיפול במלים עם ו' או י' כפולה.
  • אפשרות ראשונה עם דגש לאחר מַה עם פתח בלבד.
  • נעילת הוספת משקלים ושרשים למשתמש זמני.

כ"ח מנחם אב ה'תשע"ז:

  • נעילת אפשרויות למשתמש זמני.
  • יכולת לנקד הערות שוליים במסמך וורד.
  • הוספת תויות במסך הוספת מילה.
  • במיון המילים העדפת בניין כבד כאשר עה"פ י' או ו'.
  • סידור הכפתורים במסך הראשי בצורה נוחה יותר.