ספרים בהוצאתנו

לרכישת הספרים

זמירון "תאיר ארץ מכבודך"


שלושה נוסחים ועשרות שירים
זמירון מיוחד לשבת, כולל נוסחי ברכות אשכנזי, ספרדי ותימני. כולל עשרות פיוטים מכל העדות, מדויק ברמה גבוהה וכולל בתים שהושמטו.
מחיר: יח' 1 – 10 ₪
5 יח' – 40 ₪
10 יח' – 70 ₪
50 יח' – 300 ₪
100 יח' – 500 ₪

 

ארבעה טורים המנוקד


הספר שהיה ספר ההלכה העיקרי בישראל עד להופעתו של ה"שולחן ערוך", והנלמד עד היום בכל כולל הלכה בישראל. נכתב ע"י רבנו יעקב בן הרא"ש ז"ל, וכעת יוצא (אי"ה) בכרך אחד, ללא נושאי כלים, במהדורה מאירת עיניים ומנוקדת לראשונה.
ספר "ארבעה טורים" לר' יעקב בן הרא"ש, אחד הספרים הנלמדים ביותר בעולם, כעת במהדורה חדשה. הטקסט עבר הגהה אל מול דפוסים פְּיֶיבֶה די סאקו 1475 ופורטוגל 1485, ומה שחיסר זה השלים זה.
כרגע ישנו חלק א' של אורח חיים – "סדר היום" – סימן א' עד רמ"א.
מחיר: 25₪

לרכישת הספרים