חידות בתנ"ך

א. היכן בתורה שש מילים רצופות המתחילות באות ש'? (בפרשת בהר)
ב. היכן בתורה חמש מילים רצופות המתחילות באות א'? (בפרשת בשלח)
ג. פעמיים בתורה כתוב "אברהם אברהם".
ד. על מי בתנ"ך נאמר "אין כמוהו", על מי נאמר "אין כמוה" ועל מי נאמר "אין כמוני"?
ה. על מי נאמר "הוא שָׁאוּל", על מי נאמר "והוא שאול" ועל מי נאמר "ואתה שאול"?
ו. איפה כתוב "אותכם"? (יהושע)
ז. כמה פעמים כתובה האות ח' בשלוש פרשיות של שמע?
ח. ישנה מילה אחת בכל שלוש פרשיות של שמע שיש בה שני מתגים.
ט. פסוק אחד בתורה שכל המילים בו מוטעמות מלעיל. (בפרשת מצורע)
י. שני פסוקים בתורה שבהם יש את כל אותיות הא'-ב'. (בפרשת בשלח ובפרשת ואתחנן)
יא. כל ים שבמקרא, אף בסמיכות הוא בקמץ, חוץ מים אחד.
יב. מלה אחת בשלש פרשיות של שמע שיש באות הראשונה דגש והיא איננה מבג"ד כפ"ת.
יג. שתי מילים צמודות בנות שלוש אותיות, מנוקדות בדיוק אותו הדבר והראשונה מלרע והשניה מלעיל. (רות)
יד. איפה כתוב "ולצנינים בעיניכם"? (יהושע)
טו. מלה שיש בה 5 מ"מים. (תהלים)
יו. פסוק שיש בו 22 מ"מים. (וארא)