בִּעוּר או בֵּעוּר? / ערן שרעבי

ישנה מחלוקת לגבי ברכת ביעור חמץ. הראשונים נחלקו אם מברכים אותה בתחילת הבדיקה או בחמץ הראשון שמוצאים, אך מלבד זאת יש עוד מחלוקת: בעוד שברוב העדות אומרים "על בִּעוּר חמץ" בחיריק, התימנים אומרים "על בֵּעוּר חמץ" בצירה. מחלוקת זו מה טיבה? כידוע ישנו תהליך הנקרא "תשלום דגש" – כאשר יש …

ולא גורלנו ככל המונם

ב"עלינו לשבח" צריך לומר "וְלֹא גורלנו ככל המונם": בשם הרב מאיר מזוז שליט"א (עלון "בית נאמן" גליון 50 פרשת יתרו ה'תשע"ז): תפילת "עלינו לשבח" היא שיר שכל החלק הראשון שלו הוא ארבע מילים מול ארבע מילים: עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו …

שבת/שבתות קדשך

בתפילת עמידה של מנחה בשבת, בנוסח ספרד ישנן שתי גרסאות: "באהבה וברצון שַׁבַּת קדשך, וינוחו בם", או שמא "שַׁבְּתוֹת קדשך". המשנה ברורה הביא שאומרים בערבית "וינוחו בה", בשחרית "וינוחו בו", ובמנחה "וינוחו בם". סברא אחת אומרת: כשם שבכל התפילות אומרים "שבת קדשך", כך לא נשנה רק במנחה את הנוסח לומר …

לַוָּיַת המת

והכנסת כלה וְלַוָּיַת המת. משקל זה הוא שם פעולה של בניין פיעל, לדוגמה: כִּוֵּן-כַּוָּנָה, בִּטֵּל-בַּטָּלָה, בִּקֵּשׁ-בַּקָּשָׁה. ואם כן, אפשר לומר שהמילה כִּוּוּן שוה במשמעותה לגמרי למילה כַּוָּנָה, וכן על זה הדרך. ועל פי זה, מה מלוים? לַוָּיָה. וכן נדפס בסידור "קול אליהו".